Utvecklingen av aritificiell intelligens

2020/07/13

Sommaren 1956, "Artificiell intelligens", föreslås vid Darmouth-konferenser, steg AI officiellt på scenen i vår historia. Sedan gjorde AI-tekniken kontinuerligt genombrott.


Även om utvecklingen av AI fortfarande befinner sig i ett svagt skede, men dess betydelse är utan tvekan. Enligt rapporten från Forrester, en IT-konsultinstitution, bland Fortune 500-företag, använder en fjärdedel AI-investeringar på kort sikt eller strategiskt IPA-projekt med ”väsentlig effektivitetsförbättring”, ungefär hälften av AI-plattformsleverantörerna, globala systemintegratörer och hanterade tjänsteleverantörer kommer att fokusera på IPA i sin portfölj. 2020 kommer AI att vara en integrerad del av alla aspekter av verksamheten .


För närvarande är det inte bara stora företag som fokuserar på AI, många länder fäster också stor vikt vid innovation och utveckling av konstgjord intelligens, till exempel släpper relevant politik för att vägleda AI-industrin och sätta utbildningen i en viktig position.


Mapesen, fokuserar också på AI-teknik genom dessa år och ägnar dig åt att skapa fler nya och värdefulla produkter inom CCTV-övervakningssäkerhetsfält baserat på AI-teknikutvecklingen, såsom värmeprodukter, värmekameror, ansiktsigenkänning åtkomstkontroll, termisk lösning för ansiktsigenkänning , som bidrar till framstegen för hela människors säkerhet.